Biografia profetului Bisericii Adventiste, Ellen White (12)

   Cine a fost Ellen White şi care este motivul pentru care milioane de adventiști, și nu numai, consideră scrierile ei ca având o valoare şi o importanţă deosebită?
   Anii încărcaţi ai sfârşitului 
      Spre sfârşitul anului 1905, Divina Vindecare, o carte tratând subiectul vindecării trupului, mintii şi a sufletului, a ieşit de sub tipar. Cartea Educaţie fusese finalizată în 1903, iar două volume din Mărturii, volumele 7 şi 8, au fost tipărite în 1902 şi respectiv 1904.
      In timpul şederii ei în Washington, Ellen White a încurajat pe lucrătorii bisericii din partea de sud a Californiei să cumpere o proprietate pentru un sanatoriu în Loma Linda, subliniind necesitatea deschiderii lucrării misionare medicale de educaţie pe coasta Pacificului. Scrisul a fost întrerupt în următorii ani de vizite la Loma Linda pentru a-i susţine pe lucrătorii de acolo, şi la sanatoriul Paradise Valley, lângă San Diego, la punerea bazelor căruia ajutase în 1903.

Biografia profetului Bisericii Adventiste, Ellen White (11)

   Cine a fost Ellen White şi care este motivul pentru care milioane de adventiști, și nu numai, consideră scrierile ei ca având o valoare şi o importanţă deosebită?
   Începerea lucrării medicale 
      Imediat ce activitatea educaţionala a demarat cu succes la Avondale, au fost făcute apeluri pentru punerea bazelor unui program misionar medical. Ellen White a sprijinit aceasta iniţiativă nu doar cu sprijin moral, ci şi contribuind financiar mai mult decât îi permiteau mijloacele sale pentru a face posibilă construcţia unui sanatoriu. De fapt, aproape fiecare biserică şi alt fel de clădire inaugurată în timpul celor nouă ani cât a locuit Ellen White în Australia, au beneficiat de încurajarea sa financiară.

Biografia profetului Bisericii Adventiste, Ellen White (10)

   Cine a fost Ellen White şi care este motivul pentru care milioane de adventiști, și nu numai, consideră scrierile ei ca având o valoare şi o importanţă deosebită?
   Chemată în Australia 
      Cu ocazia sesiunii Conferinţei Generale din 1891, lui Ellen White i s-a prezentat nevoia urgenta de a vizita Australia pentru a oferi sfat şi sprijin misiunii bisericii din acea regiune unde lucrarea era încă în stadiul de pionierat. Răspunzând acestui apel, a ajuns în Australia în decembrie 1891, însoţita de fiul ei, W.White, şi câţiva din asistenţii săi.

  • Tragedia Veacurilor
  • Flori si Stele
  • Destinul Planetei
  • Intercer TV