Biografia profetului Bisericii Adventiste, Ellen White (2)

   Mesajul advent
 
      În 1840 şi 1842 Ellen împreună cu alţi membri ai familiei au participat la întâlniri adventiste în oraşul Portland, au acceptat perspectiva prezentată de William Miller şi asociaţii săi şi aşteptau cu încredere revenirea iminentă a lui Hristos. Ellen era un misionar zelos care dorea sa-şi convingă prietenii de vârsta ei, prezentând mesajul advent.

Biografia profetului Bisericii Adventiste, Ellen White (1)

   

      Cine a fost Ellen White şi care este motivul pentru care milioane de adventiști, și nu numai, consideră scrierile ei ca având o valoare şi o importanţă deosebită?
      Într-o serie de articole ce vor fi scrise Sabatele următoare, vom încerca să răspundem întrebării de mai sus.

   Date introductive
      Înzestrată de Dumnezeu cu daruri spirituale remarcabile, dumneaei a trăit în sec. al XIX-lea cea mai mare parte din viaţă (1827-1915), dar prin scrierile şi activitatea sa publică a avut un impact revoluţionar asupra a milioane de oameni trăind pe tot cuprinsul globului în sec. al XX-lea.

Încurajează și protejează familia

 De la Cuvânt la Faptă

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea – Evrei 13:4 p.p.

      Concepţia despre familie suferă o dramatică modificare în zilele noastre și , din păcate, nu doar în lumea seculară. Divorţul, adulterul, criza rolurilor, aglomeraţia, presiunile financiare, preocupările extrafamiliale, lipsa timpului petrecut împreună aduc viaţa familiei, chiar și adventiste, la marginea colapsului.

  • Tragedia Veacurilor
  • Flori si Stele
  • Destinul Planetei
  • Intercer TV