Cu gândul la Jertfa supremă.

   "Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura." Isaia 53:1-7

      Este imposibil să citești cu atenție aceste cuvinte și să nu pătrundă mesajul acestora direct în suflet...

      Zilele acestea, privind în jur, poți observa cu ușurință un freamăt care plutește în aer.

Unii pentru alții...

   Iacov 5:16
"... rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit."
   Ioan 13:35
"Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

   Scumpii mei,
      Sabatul trecut am avut parte de momente frumoase, prilejuite de dorința a patru familii de a-și aduce copiii înaintea Domnului, pentru consacrarea celor mici, dar și pentru reconsacrarea părinților pecetluite într-o rugăciune specială de binecuvântare. Și noi, ca biserică, ne-am luat angajamentul de a face tot ceea ce putem, ca, prin harul și ajutorul lui Dumnezeu, să-i ajutăm pe cei mici să-și îndrepte mereu privirea spre Cer. Toți aceștia au nevoie în continuare de susținerea noastră în rugăciune.

  • Flori si Stele
  • Destinul Planetei
  • Intercer TV