Atrași spre crucea lui Isus!

   Isaia 43:1
"Acum, aşa vorbeşte Domnul care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele! „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu."

   Scumpii mei,
      Sabatul acesta am încheiat o perioadă în care, în fiecare vineri seara, pentru șapte ocazii, ne-am putut apleca privirile spre Cuvântul lui Dumnezeu, studiind despre ceea ce dă forță vieții fiecărui creștin în parte - rugăciunea. Am învățat cât de împortant este să înțelegem că rugăciunea nu trebuie să reprezinte doar ocaziile când listăm înaintea Tatălui cererile noastre. Rugăciunea trebuie să fie o atitudine pe care trebuie să o avem zilnic.

Aproape de aproapele meu.

   Luca 10:29

    "Dar el, care voia să se îndreptăţească, a zis lui Isus:
    „Şi cine este aproapele meu?”


          Este interesantă motivația pe care acest învățător al legii o are pentru întrebarea pe care o adresează Domnului Isus: "ca să se îndreptățească" Ca şi tânărul bogat (Matei 19,16-22), acest învăţător al legii nu era satisfăcut cu concepţia fariseică a neprihănirii. El era fără îndoială conştient de o lipsă din viaţa sa pe care, simţea că Isus ar fi putut să o împlinească, însă prefera să-și înnăbușe acest gând. De aceea, în parte ca un mijloc de a fugi de propria sa convingere lăuntrică, el a căutat să se îndreptăţească făcând să pară că erau dificultăţi majore în a-l iubi cu adevărat pe aproapele său.

  • Flori si Stele
  • Destinul Planetei
  • Intercer TV