Practică filantropia

De la Cuvânt la Faptă
   Isaia 41:6 u.p.: Fii cu inimă

      Pentru că ne dorim a fi cu adevărat urmași ai lui Hristos, ne luptăm să călcăm întru totul pe urmele sale, fapt care trebuie încurajat în cel mai mic detaliu. A-L respecta și a-I aduce gratitudine lui Dumnezeu prin închinare și dăruire pare mult mai spiritual comparativ cu simțământul de egalitate și împreună-simțire față de semni. Astăzi, când traiul zilnic reprezintă cu adevărat o provocare, zicerea populară: frate, frate... dar brânza e pe bani! își face simțită prezența, din păcate, până și în inimile celor mai pioși dintre noi.

Rostește întotdeauna adevărul

    De la Cuvânt la faptă

      Zaharia 8:16 p.p. Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul
      Provocările creștinului autentic fac parte din multe categorii și sunt de o complexitate abisală. În raport cu Dumnezeu, cât și cu semenul, fiecare faptă sau vorbă implică un devotament profund față de valorile promovate de Hristos.
      Una din încercările cotidiene ale fiecăruia dintre noi rămâne modul în care ne adresăm celor din jur, având întotdeauna de ales între a spune răspicat adevărul sau a rosti cu nonșalanță cuvinte cu dublu înțeles, ba chiar inventate. Prin urmare, lansez spre dezbatere următoarea întrebare: care sunt avantajele asumării unui fel de vorbire simplu, onest, dar mai ales sincer?

  • Tragedia Veacurilor
  • Flori si Stele
  • Destinul Planetei
  • Intercer TV