Slujind dintr-o inimă curată.

   "Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!" - Psalmii 24:1
 
   Scumpii mei,
      Sabatul acesta este un Sabat special, nu doar prin faptul că vom avea alături de noi pe fratele Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii Adventiste, cât mai ales prin faptul că acest sabat va fi dedicat subiectului "Administrarea creștină a vieții"
      Suntem tentați să credem că tot ceea ce avem: viața, timpul, talanții, banii, sunt toate ale noastre pentru că așa e normal să considerăm. Uităm adesea că nimic din toate acestea nu ne aparține, Toate sunt daruri venite direct de la Dumnezeul nostru. El ni le-a dat în administrare. Cum folosim noi tot ce avem de la El?  Doar pentru binele nostru? A fi credincioși în administrarea bunurilor oferite de Domnul înseamnă să-i întoarcem Lui ceea ce i se cuvine.

Ridicat pe Stâncă

   Psalmul 40:1-4
      "Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.  M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii.  Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.  Ferice de omul care îşi pune încrederea în Domnul."
      Am avut ocazia în aceste zile de consacrare să ne apropiem și mai mult de Domnul nostru prin rugăciune și Cuvânt. Am înțeles cât de mult își dorește El ca fiecare dintre noi să fim asemenea Lui. Dacă te-ai simțit copleșit de gândul că ești atât de jos, că ai păcătuit atât de mult, încât piciorul credinței tale s-a afundat în noroiul de păcat, nu trebuie să disperi.
  • Flori si Stele
  • Destinul Planetei
  • Intercer TV